Welkom bij de ChristenUnie Ommen

Nieuws met label 'zwartewaterland'

Bekijk nieuws zonder te selecteren op label

Groei zonneparken in Overijssel roept vragen op over ruimtelijke ontwikkeling en infrastructuur.

zonneparkmaandag 23 april 2018 22:24 De ChristenUnie Overijssel wil weten wat de gevolgen zijn van de aanleg van zonneparken op agrarische grond. De statenleden Sybren Stelpstra en Arjan Hof hebben daarover vragen gesteld aan het College van GS. De ChristenUnie ziet graag dat Gedeputeerde Staten afspraken maakt met gemeenten over de uitrol van zonneparken. Zij bepleiten daarbij een ladder voor duurzame energie, zoals die er ook is voor duurzame verstedelijking. Bovendien moeten er maatregelen worden genomen om een onevenwichtige druk op het elektriciteitsnet te voorkomen. Stelpstra vraagt tenslotte om een schets, waarin de energievraag en de opwekkingscapaciteit beter zichtbaar wordt, zodat er gericht beleid kan worden gemaakt. lees verder
Labels
Hardenberg
Hof van Twente
Overijssel
Steenwijkerland
Zwartewaterland

Lelystad Airport

Lelystad Airportwoensdag 28 februari 2018 20:33 Het Tweede kamerlid van de ChristenUnie Eppo Bruins heeft eerder betoogd dat er een zorgvuldig onderzoek moet komen naar de vlieghoogtes en de geluidshinder voordat definitief het besluit tot openstelling van het vliegveld Lelystad wordt genomen. Hij wil eerst kennis hebben van het totale eindbeeld. Dus ook van de uitbreiding van de vluchtbewegingen, als het hogere luchtruim is geopend. lees verder
Labels
Overijssel
Steenwijkerland
Zwartewaterland

Vechtdal-ontmoeting met Landbouwminister Carola Schouten

Vicepremier Carola Schoutenwoensdag 28 februari 2018 14:43 De ChristenUnie afdelingen Ommen en Dalfsen organiseren op zaterdag 10 maart van 14.45 tot 16.15 een informele ontmoeting met de Minister van Landbouw, Carola Schouten bij de Wiekelaar te Oudleusen. Minister Schouten is dan op weg naar Hardenberg, waar ze voor de ChristenUnie de NoaberschapsAward zal uitreiken. lees verder
Labels
Overijssel
Steenwijkerland
Zwartewaterland

Blog