Welkom bij de ChristenUnie Ommen

ChristenUnie Overijssel is content met vasthoudende opstelling Kamerfractie inzake laagvliegroutes Lelystad

Lelystad Airport.pngmaandag 07 januari 2019 14:51 De ChristenUnie Overijssel is buitengewoon content met de opstelling van haar Tweede Kamerfractie inzake de laagvliegroutes rond vliegveld Lelystad. CU-parlementariër Eppo Bruins heeft een vasthoudende lijn als het gaat om het verdwijnen van de laagvliegroutes vindt de Overijsselse Statenfractie van de ChristenUnie. De Statenfractie vindt het belangrijk om dit signaal nu af te geven, omdat er de komende tijd nieuw overleg over de vliegroutes in de Tweede Kamer plaatsvindt. lees verder

Bijdrage ChristenUnie fractie aan Gemeente Begroting 2019

2018-11-15_17-37-31.pngdonderdag 15 november 2018 17:39 Bij de behandeling van de Begroting 2019 heeft de ChristenUnie fractie aangegeven dat er in Ommen veel goed gaat. Tegelijk zijn er serieuze vragen: hoe houden we Ommen bereikbaar en betaalbaar? Hoe houden we de dienstverlening kwalitatief op orde? En nog steeds dreigen mensen tussen wal en schip te vallen.
Als ChristenUnie geloven we in een gemeente waar het gaat om ‘wij’; in een politiek van draagkracht en draagvlak. Wij hopen dat deze begroting bijdraagt aan een Ommer samenleving, waarin iedereen, jong én oud, meetelt. Wij willen investeren in zorg voor elkaar, in de cruciale rol van gezinnen, in een dienstbare en rechtvaardige overheid, in moreel leiderschap, in godsdienstvrijheid, in een duurzame economie en in een zorgvuldige omgang met Gods schepping lees verder

ChristenUnie bezoekt Vluchtelingenwerk Ommen

IMG_0145.jpgzondag 11 november 2018 14:37 Fractieleden Marleen Hemstede, Gerard Marsman, Gerrit Jan Ekkelkamp en bestuurslid Bert Klarenbeek brachten op vrijdag 9 november een werkbezoek aan het Vluchtelingenwerk Ommen (VO).
Doel van het bezoek was enerzijds kennismaking en anderzijds het inzichtelijk krijgen van de inhoud van dit prachtige werk en daarbij tegenkomende knelpunten. Er is hierover gesproken met Gineke de Bruine, coördinator vluchtelingenwerk Oost-Nederland. Zij faciliteert 18 vrijwilligers die dit werk doen in Ommen en als een van de speerpunten wil VO dat dit werk meer zichtbaar wordt in de Ommer samenleving. lees verder

Nieuwsbrief oktober 2018

Nieuwsbrief okt 2018.pngdinsdag 30 oktober 2018 12:31 Download hier de Nieuwsbrief editie oktober 2018 lees verder

ChristenUnie Overijssel stelt de kandidatenlijsten voor Staten en Waterschappen vast

Kandidaten 2019 Lijsttrekkers_2maandag 22 oktober 2018 18:59 De ChristenUnie heeft de kandidatenlijsten en programma’s voor de provinciale staten en waterschappen vastgesteld. Eensgezind, zonder wanklank en in een uitermate enthousiaste sfeer. Renate van der Velde uit Kampen trekt de lijst voor de provinciale staten, Herman Odink, Nieuwleusen gaat weer voor het waterschap Drents-Overijsselse Delta en Ommenaar Hugo Tromp is de kopman op de lijst voor Waterschap Vechtstromen. lees verder

ChristenUnie Ommen houdt haar ledenvergadering van 6 november a.s. op landgoed Vilsteren

Vilsterenmaandag 15 oktober 2018 11:59 Uitnodiging bijeenkomst ChristenUnie Ommen
Datum: Dinsdag 6 november, vanaf 19. 00 uur is er koffie, om 19.30 uur is de opening. De locatie is het Landgoedcentrum Vilsteren, Vilsterseallee 1d, 7734 PB Vilsteren. Parkeren kan bij de parkeerplaats naast de kerk te Vilsteren.
Om in te kunnen schatten hoeveel mensen we kunnen verwachten vragen wij u om u aan te melden bij secretaris@ommen.christenunie.nl Desgewenst kunt u ook meerijden met iemand, als u ons een berichtje geeft. Dat kan ook bij het secretariaat, of anders met een berichtje op 06-55714372 lees verder

ChristenUnie Overijssel presenteert brede kandidatenlijst Provinciale Staten

Kandidaten_2019_001vrijdag 12 oktober 2018 12:07 De ChristenUnie in Overijssel presenteert een brede lijst met kandidaten voor de Provinciale Statenverkiezingen. Al eerder is bekend gemaakt dat Renate van der Velde uit Kampen lijsttrekker is voor de komende verkiezingen. Zij is inmiddels bijna twee jaar betrokken bij de provinciale fractie en is daarvoor Gemeenteraadslid geweest. Zij wordt gevolgd door de huidige fractievoorzitter Jan Westert uit Ommen, die graag nog een periode als statenlid doorgaat maar geen rol als lijsttrekker wil vervullen. De huidige fractie is met veertiger Arjan Hof uit Enschede en Sybren Stelpstra uit Hardenberg stevig vertegenwoordigd. Stabiliteit en continuïteit in het politieke bestuur vindt het Overijsselse CU-bestuur belangrijk. Op de lijst komt Arie de Niet, oud-raadslid uit Deventer, op de vijfde plaats. Het bestuur ziet in hem een belangrijke kandidaat voor de toekomst in de fractie en hoopt dat hij de vijfde zetel voor de partij weet te veroveren. lees verder

Blog