Welkom bij de ChristenUnie Ommen

ChristenUnie Ommen houdt haar ledenvergadering van 6 november a.s. op landgoed Vilsteren

Vilsterenmaandag 15 oktober 2018 11:59 Uitnodiging bijeenkomst ChristenUnie Ommen
Datum: Dinsdag 6 november, vanaf 19. 00 uur is er koffie, om 19.30 uur is de opening. De locatie is het Landgoedcentrum Vilsteren, Vilsterseallee 1d, 7734 PB Vilsteren. Parkeren kan bij de parkeerplaats naast de kerk te Vilsteren.
Om in te kunnen schatten hoeveel mensen we kunnen verwachten vragen wij u om u aan te melden bij secretaris@ommen.christenunie.nl Desgewenst kunt u ook meerijden met iemand, als u ons een berichtje geeft. Dat kan ook bij het secretariaat, of anders met een berichtje op 06-55714372 lees verder

ChristenUnie Overijssel presenteert brede kandidatenlijst Provinciale Staten

Kandidaten_2019_001vrijdag 12 oktober 2018 12:07 De ChristenUnie in Overijssel presenteert een brede lijst met kandidaten voor de Provinciale Statenverkiezingen. Al eerder is bekend gemaakt dat Renate van der Velde uit Kampen lijsttrekker is voor de komende verkiezingen. Zij is inmiddels bijna twee jaar betrokken bij de provinciale fractie en is daarvoor Gemeenteraadslid geweest. Zij wordt gevolgd door de huidige fractievoorzitter Jan Westert uit Ommen, die graag nog een periode als statenlid doorgaat maar geen rol als lijsttrekker wil vervullen. De huidige fractie is met veertiger Arjan Hof uit Enschede en Sybren Stelpstra uit Hardenberg stevig vertegenwoordigd. Stabiliteit en continuïteit in het politieke bestuur vindt het Overijsselse CU-bestuur belangrijk. Op de lijst komt Arie de Niet, oud-raadslid uit Deventer, op de vijfde plaats. Het bestuur ziet in hem een belangrijke kandidaat voor de toekomst in de fractie en hoopt dat hij de vijfde zetel voor de partij weet te veroveren. lees verder

ChristenUnie in actie in de week van de Eenzaamheid

image1donderdag 04 oktober 2018 08:45 Eenzaamheid; een steeds groter wordend probleem waar jongeren en ouderen steeds meer last van hebben. 

Afgelopen maandag heeft een aantal fractieleden de 'Startconferentie samen tegen eenzaamheid' bijgewoond.  lees verder

Geitenstop in Overijssel

geitenvrijdag 28 september 2018 12:41 In navolging op andere provincies heeft Provinciale Staten van Overijssel besloten om per direct een geitenstop door te voeren. Dit betekent dat vanaf heden geen nieuwe vestiging mag plaatsvinden van geitenhouderijen en bovendien niet uitgebreid mag worden door de bestaande geitenbedrijven. Dit is een drastisch besluit, toch is de ChristenUnie van mening dat dit wijs is om te doen. lees verder

ChristenUnie wil bredere aanpak en oplossing verkeer bij Ommer Vechtbrug

Ommen, vechtbrugdonderdag 20 september 2018 06:35 De ChristenUnie Overijssel vindt dat een toekomstbestendige verkeersoplossing bij Ommen niet alleen als een lokaal vraagstuk moet worden benaderd. De doorstroming van het verkeer bij de Vechtbrug in het centrum van Ommen zorgt voor een voortdurende overlast in Ommen. De doorstroming van het verkeer bij Ommen wordt ernstig belemmerd, omdat al het noord-west-zuid-verkeer van deze brug gebruik moet maken. De Statenfractie van de ChristenUnie vindt dat er een bredere aanpak van de verkeersproblematiek bij Ommen moet worden verkend. Daar is de provincie bij nodig. lees verder

U bent welkom op de ledenvergadering 18 oktober 2018

bijeenkomstCUwoensdag 19 september 2018 15:40 De verkiezingen voor de provincie en de waterschappen duren nog enkele maanden, maar toch wordt er achter de schermen al hard gewerkt aan de voorbereidingen. Zo zijn de selectiecommissies bezig geweest met de kandidatenlijsten en de programmacommissies met de verkiezingsprogramma’s. Dit resultaat willen wij graag met u en jou delen. lees verder

ChristenUnie fractie heeft tijdens raadscommissie van 13 september vragen gesteld aan College over bereikbaarheid Ommen

HM brug Ommenzondag 16 september 2018 15:57 Eén van de aspecten van het Bestuursakkoord betreft de bereikbaarheid van Ommen lees verder

Blog