Welkom bij de ChristenUnie Ommen

Coalitieoverleg op koers naar resultaat

discussievrijdag 18 mei 2018 11:33 Jan Westert


Het coalitieoverleg in Ommen ligt wat betreft de ChristenUnie op koers. lees verder
Labels
Fractie

Vervolg coalitieoverleg en kandidaten voor wethouderschap

discussiemaandag 30 april 2018 14:42 Jan Westert

Het coalitieoverleg in Ommen vraagt veel tijd van de onderhandelaars. De afgelopen week hebben de partijen CDA, LPO en ChristenUnie een paar keer om tafel gezeten lees verder
Labels
Fractie

ChristenUnie Ommen komt met een verrassende kandidaat-wethouder

JaspersFaijer ,1woensdag 25 april 2018 13:45 De ChristenUnie Ommen komt met een verrassende kandidaat voor het wethouderschap in Ommen. Bart Jaspers Faijer – tot op dit moment wethouder in Staphorst – is bereid een overstap naar Ommen te maken. De ChristenUnie Ommen is blij met deze bijzondere ‘transfer’. lees verder
Labels
Fractie

Groei zonneparken in Overijssel roept vragen op over ruimtelijke ontwikkeling en infrastructuur.

zonneparkmaandag 23 april 2018 22:24 De ChristenUnie Overijssel wil weten wat de gevolgen zijn van de aanleg van zonneparken op agrarische grond. De statenleden Sybren Stelpstra en Arjan Hof hebben daarover vragen gesteld aan het College van GS. De ChristenUnie ziet graag dat Gedeputeerde Staten afspraken maakt met gemeenten over de uitrol van zonneparken. Zij bepleiten daarbij een ladder voor duurzame energie, zoals die er ook is voor duurzame verstedelijking. Bovendien moeten er maatregelen worden genomen om een onevenwichtige druk op het elektriciteitsnet te voorkomen. Stelpstra vraagt tenslotte om een schets, waarin de energievraag en de opwekkingscapaciteit beter zichtbaar wordt, zodat er gericht beleid kan worden gemaakt. lees verder
Labels
Hardenberg
Hof van Twente
Overijssel
Steenwijkerland
Zwartewaterland

Vervolg coalitieonderhandelingen gemeenteraad Ommen

discussiewoensdag 18 april 2018 09:43 Jan Westert

De coalitieonderhandelingen in Ommen worden gevoerd tussen CDA, LPO en de ChristenUnie. De aanbeveling van informateur, Judith Compagner, werd in een openbaar debat op 17 april jl. overgenomen en geaccepteerd door alle partijen in de raad van Ommen. lees verder
Labels
Fractie

Blog