Uit de fractie

Bijdrage ChristenUnie fractie aan Gemeente Begroting 2019

2018-11-15_17-37-31.pngdonderdag 15 november 2018 17:39 Bij de behandeling van de Begroting 2019 heeft de ChristenUnie fractie aangegeven dat er in Ommen veel goed gaat. Tegelijk zijn er serieuze vragen: hoe houden we Ommen bereikbaar en betaalbaar? Hoe houden we de dienstverlening kwalitatief op orde? En nog steeds dreigen mensen tussen wal en schip te vallen.
Als ChristenUnie geloven we in een gemeente waar het gaat om ‘wij’; in een politiek van draagkracht en draagvlak. Wij hopen dat deze begroting bijdraagt aan een Ommer samenleving, waarin iedereen, jong én oud, meetelt. Wij willen investeren in zorg voor elkaar, in de cruciale rol van gezinnen, in een dienstbare en rechtvaardige overheid, in moreel leiderschap, in godsdienstvrijheid, in een duurzame economie en in een zorgvuldige omgang met Gods schepping lees verder
Labels
Fractie

ChristenUnie bezoekt Vluchtelingenwerk Ommen

IMG_0145.jpgzondag 11 november 2018 14:37 Fractieleden Marleen Hemstede, Gerard Marsman, Gerrit Jan Ekkelkamp en bestuurslid Bert Klarenbeek brachten op vrijdag 9 november een werkbezoek aan het Vluchtelingenwerk Ommen (VO).
Doel van het bezoek was enerzijds kennismaking en anderzijds het inzichtelijk krijgen van de inhoud van dit prachtige werk en daarbij tegenkomende knelpunten. Er is hierover gesproken met Gineke de Bruine, coördinator vluchtelingenwerk Oost-Nederland. Zij faciliteert 18 vrijwilligers die dit werk doen in Ommen en als een van de speerpunten wil VO dat dit werk meer zichtbaar wordt in de Ommer samenleving. lees verder
Labels
Fractie

ChristenUnie fractie heeft tijdens raadscommissie van 13 september vragen gesteld aan College over bereikbaarheid Ommen

HM brug Ommenzondag 16 september 2018 15:57 Eén van de aspecten van het Bestuursakkoord betreft de bereikbaarheid van Ommen lees verder
Labels
Fractie