Uit de fractie

Wethouder Bart Jaspers Faijer weer beschikbaar

thumbnail_Bart Jaspers Faijer.pngvrijdag 01 oktober 2021 19:18 ChristenUnie Ommen is blij dat wethouder Bart Jaspers Faijer zich beschikbaar heeft gesteld voor een volgende periode. Jaspers Faijer werd door de ChristenUnie in 2018 als kandidaat-wethouder afkomstig uit Rouveen (gemeente Staphorst) naar voren geschoven. Hij heeft de afgelopen jaren met veel plezier deze functie in Ommen vervuld en is opnieuw beschikbaar. lees verder
Labels
Bestuur
Fractie
Wethouder

Pilot bollenteelt omstreden maar de minst slechte keuze

bloem2.pngvrijdag 04 juni 2021 13:31 Achtergrond
De gemeenteraad van Ommen heeft in 2013 de bollenteelt in grondwaterbeschermingsgebieden verboden. Als enige gemeente in Nederland, want alle andere gemeenten staan dit wel toe. In 2015 heeft LTO (Land- en Tuinbouworganisatie) die beslissing aangevochten en de Raad van State heeft hen in het gelijk gesteld. Ommen moet het verbod beter onderbouwen, anders wordt het verbod geschrapt. lees verder
Labels
Fractie

Verkeer en energie

PHOTO-2021-01-30-19-14-53.jpgzaterdag 30 januari 2021 19:03 Gerard Marsman van de ChristenUnie heeft namens de coalitiepartijen tijdens de raadsvergadering een amendement ingediend. Doel van dit amendement was de optie 'knip op de Vechtkade ter hoogte van de markt’ toe te voegen aan het voorstel ontsluitingstructuur Ommen. De ChristenUnie is van mening dat aan het voorstel van het college, om de Vechtkade volledig af sluiten en autovrij maken, zowel vele voordelen als nadelen kleven. Waaronder de impact op de toegankelijkheid van veel inwoners, in het bijzonder ouderen en economische impact op ondernemers. lees verder
Labels
Energie
Fractie
Milieu, energie, volksgezondheid en voedselveiligheid

ChristenUnie onaangenaam verrast door voorstel 52 koopzondagen

ChristenUnie onaangenaam verrast door voorstel 52 koopzondagen

 De ChristenUnie Ommen heeft bij het aangaan van de coalitie bestuurlijke verantwoordelijkheid genomen. Daar hoorde instemming tot een gedegen onderzoek naar de bestaande regeling voor de winkeltijden bij. Om recht te doen aan de democratie vond de ChristenUnie het onderzoek belangrijk.

 Wat de (ruimere) openstelling winkels op zondag betreft, de ChristenUnie is daar altijd tegenstander van geweest. Ook in 2015, toen de ChristenUnie niet in de coalitie zat, is er tegen het voorstel gestemd om van 0 naar 12 koopzondagen te gaan en ook nu we wel in de coalitie zitten zal de ChristenUnie niet meegaan in het voorstel dat er nu ligt.

 Standpunt ChristenUnie
De voornaamste reden om tegen te stemmen is dat we geloven dat onze Schepper er goed aan heeft gedaan om één dag in de week apart te zetten om alle overbodige werkzaamheden achterwege te laten. Dat is goed voor alle mensen. Maar niet alleen dit christelijke uitgangspunt is voor de ChristenUnie van belang. Ook sociale aspecten spelen een rol. We horen dat ook van inwoners die het christelijke uitgangspunt van de partij niet altijd delen, maar zich wel kunnen vinden in de respectering van een collectieve rust op zondag. ‘Die heb je nodig voor je gezin en om weer bij te tanken voor de komende werkweek’. Daarnaast spelen ook economische factoren een rol. Grote supermarkten zullen het jaar rond open zijn en daardoor worden de Ommer winkeliers onder druk gezet om ook open te zijn. Als ze er voor kiezen om dat niet te doen, dan leidt dat ongetwijfeld tot omzetverlies, zo niet tot sluiting op den duur.

 Evaluatie winkeltijden
Uit het onderzoek kwam naar voren dat er een zeer wisselend beeld bestaat over de wens tot openstelling van winkels op zondag. De meningen zijn sterk verdeeld. 61% van de inwoners en 54% van de ondernemers (winkeliers + horeca) is voor verruiming van het aantal koopzondagen. Binnen de klankbordgroep lagen niet alle partijen op één lijn. Vrijwel alle kerken in Ommen geven aan zich niet te kunnen vinden in het vrijgeven van 52 koopzondagen. Toch heeft de klankbordgroep een advies naar het college uitgebracht om het aantal koopzondagen te verhogen van 12 naar 52, ofwel volledig vrij te geven. Het college heeft, om onbegrijpelijke redenen, dit advies overgenomen.

Reactie ChristenUnie op collegevoorstel
De ChristenUnie is uiterst onaangenaam verrast door het voorstel van het college alle 52 zondagen vrij te geven in plaats van de 12 koopzondagen die we nu hebben. Dit voorstel doet in onze ogen op geen enkele manier recht aan de uitkomst van het onderzoek waaruit blijkt dat slechts een kleine meerderheid aangaf voor een zekere mate van verruiming van het aantal koopzondagen te zijn. Het voorstel houdt ook duidelijk geen rekening met de belangen van alle betrokkenen en belanghebbenden en dat was vooraf duidelijk als randvoorwaarde aangegeven.

In de raadsvergadering van 28 november zal de ChristenUnie haar standpunt nog eens duidelijk maken en met volle overtuiging om principiële én sociaal-economische redenen tegen het voorstel stemmen.