Geschiedenis

Landelijk
De ChristenUnie is opgericht op 22 januari 2000 na de politieke fusie tussen GPV en RPF. Een jonge partij dus, maar wel met een rijke historie die vorm kreeg door denkers als Augustinus, Luther, Calvijn, Groen van Prinsterer en Abraham Kuyper.

De ChristenUnie ziet het als haar missie te streven naar een samenleving die meer en meer functioneert naar Gods wil. Om dit doel te bereiken streeft zij ernaar op elk politiek niveau zo krachtig mogelijk vertegenwoordigd te zijn. De ChristenUnie fundeert haar opvattingen over de politieke vraagstukken op het woord van God. 
De Bijbel is echter geen politiek handboek voor het oplossen van problemen in deze tijd, maar we leren er Gods liefde voor mensen en deze wereld kennen. De tien leefregels die God aan Zijn volk gaf zijn goed voor alle mensen. De ChristenUnie wil dit praktisch vormgeven. Zo vertaalt de ChristenUnie geloof in politiek. Daarom wil zij opkomen voor de kwetsbaren in de samenleving en voor de bescherming van het leven.


Plaatselijk
ChristenUnie Ommen is opgericht op 1 januari 2004 als een politieke fusie van RPF en GPV. Voor die datum was er in Ommen al een vergaande samenwerking tussen de beide partijen. Sinds 2001 werd er in de raad al opgetreden als ChristenUnie. Onder deze naam is vanaf 2002 meegedaan aan de verkiezingen in Ommen. De ChristenUnie heeft momenteel 3 raadszetels.

De kiesvereniging heeft op dit moment ruim 200 leden.