Coalitie bestuursakkoord is getekend!

handt BAmaandag 28 mei 2018 11:26

Namens ChristenUnie Ommen heeft Frans van der Mooren het nieuwe coalitieakkoord tussen CDA, LPO en ChristenUnie getekend. Donderdag wordt het coalitieakkoord besproken in de Ommer raad en wordt Bart Jaspers Faijer geïnstalleerd als wethouder

Het bestuursakkoord is globaal. De raad wil vooral werken aan een nieuwe bestuursstijl, waarin de agenda meer met de bevolking tot stand komt. De komende jaren zullen thema’s als duurzaamheid, verkeer, leefbaarheid van de kernen op die manier op de agenda van gemeenteraad Ommen komen. De partijen hebben afgesproken dat er een gedegen evaluatie komt naar de winkeltijden in 2019. Daartoe behoren ook de afspraken rond de zondagsopenstelling, die nu ongewijzigd blijven. Bart Jaspers Faijer gaat zich bezig houden met energie en duurzaamheid, water en klimaat, het centrum van Ommen, de leefbaarheid van de kernen, natuur en landschapsbeleid, wonen en volkshuisvesting, plattelandsvernieuwing & de agrarische sector, algemeen economisch beleid en het centrum van Ommen, zoals handel en horeca. Ook het ouderenbeleid en de WMO hoort bij zijn  pakket. De ChristenUnie heeft een stevige portefeuille.

Op 3 juli organiseren we onze ledenvergadering. Dan is er ook de gelegenheid om met de nieuwe wethouder kennis te maken.

In het kort staan de afspraken van het coalitie akkoord hieronder weergegeven:

Op 28 mei hebben het CDA, de LPO en de ChristenUnie het Bestuursakkoord getekend. Het is een compact akkoord op hoofdlijnen. De gezamenlijke boodschap is “Samen Ommen, voor, door en met de samenleving”

In het Bestuursakkoord staan de ambities en prioriteiten die de coalitiepartijen graag als totale raad en de Ommer samenleving willen realiseren. Het gaat daarbij om vijf thema’s:

  • een zelfstandige, dienstbare gemeente Ommen
  • sociaal en waardenvol Ommen
  • duurzaam Ommen
  • bereikbaar Ommen
  • leefbaar Ommen
  • recreartief Ommen

Deze thema’s krijgen een plaats in de Ommer Agenda, een dynamische agenda waariun iedereen (raad en inwoners/organisaties) voldoende inbreng kan hebben.

Over drie inhoudelijke onderwerpen hebben de coalitiepartijen afspraken gemaakt.

  • over de verkeerssituiatie bij de Hessel Mulertbrug
  • over de openingstijden van winkels en horeca
  • over lokale lasten zoals forensenbelasting, hoindenbe;lasting en de onroerend zaakbelasting voor maatschappelijke gebouwen

Om het Bestuursakkoord te kunnen uitvoeren hebben de coalitiepartijen gekozen voor drie full-time wethouders. De installatie vindt plaats op 31 mei 2018.

Voor het CDA: Ko Scheele,

Voor de LPO: Leo Bongers,

Voor de ChristenUnie: Bart Jaspers Faijer.

« Terug