Boeiende en inspirerende thema-avond over armoede in de Kern

P2060002woensdag 07 februari 2018 14:30

De door ChristenUnie Ommen georganiseerde thema-avond met als titel 'Samen tegen Armoede' bleek een verrijkende ontmoeting.
Met ruim 60 deelnemers werd het onderwerp armoede vanuit meerdere invalshoeken belicht door verschillende deskundigen, die betrokken zijn bij het helpen van mensen uit de Ommer samenleving die hiermee te maken hebben.
Volgens Bert Vroon die de avond faciliteerde zijn ongeveer 350 mensen bekend in Ommen die met schaarste te maken hebben.
Tijdens het eerste deel van de avond gaven de vertegenwoordigers van Samen Doen, Ommen Samen Sterk, bestuursdienst Hardenberg, Diaconie kerken een inkijkje hoe zij dit fenomeen benaderen en hoe zij de mensen die hieraan 'lijden' op een passende manier proberen te helpen. Via het signaleren van dit leed via ondermeer de zogeheten keukentafel-gesprekken en het op de juiste wijze toepassen van interventie, wordt getracht de vicieuze cirkel waarin men vaak terecht komt te doorbreken en de mensen weer te verbinden met de samenleving en hun geknakte zelfwaarde weer te laten groeien. Verschillende elementen passeerden de revue; van neuropsychologische wetenschap (mobility mentoring) tot een eerlijk en openhartig relaas van een geïnterviewde ervaringsdeskundige en tenslotte het initiatief van de Diaconie Ommer kerken bij het oprichten van een noodfonds.
Een gemêleerd gezelschap was aanwezig en dat maakte de discussies zo boeiend en verrijkend tijdens het tweede deel van de avond dat zich afspeelde via tafelgesprekken aan de hand van stellingen.
Er kan teruggekeken worden op een geslaagd initiatief. Echter de praktijk zal moeten uitwijzen hoe het samenspel gaat verlopen tussen de verschillende partijen die betrokken zijn bij het tegengaan van armoede en dat de 350 personen adequaat geholpen mogen worden. Laten we omzien naar elkaar!

« Terug