ChristenUnie Ommen stelt vragen naar aanleiding van onderzoeksrapport

Afbeelding1zaterdag 27 januari 2018 16:28

Naar aanleiding van het onlangs gepresenteerde onderzoeksrapport een 'Een open deur?' van de Nationale Ombudsman heeft de ChristenUnie Ommen schriftelijke vragen aan het college gesteld over toegang tot de schuldhulpverlening binnen de gemeente Ommen.
Aanleiding voor de vragen zijn de conclusies uit het onderzoeksrapport. De Nationale Ombudsman constateert dat gemeenten lang niet altijd een laagdrempelige en brede toegang tot schuldhulpverlening bieden en dat deze toegang op een aantal punten verbeterd kan worden.
De ChristenUnie Ommen pleit voor stevige inzet op preventie van armoede en is daarbij gericht op een integrale aanpak. Daarom wil ze van het college graag weten of er binnen de gemeente Ommen een brede toegang voor burgers met problematische schulden is gerealiseerd en vraagt haar onderzoek te doen naar mogelijke verbeteringen.
De Ommer CU-fractie stelde de volgende vragen:
1. Is het college bekend met de uitkomsten van het onderzoeksrapport 'Een open deur?'
2. Hoeveel mensen maken er gebruik van schuldhulpverlening binnen de gemeente Ommen?
3. Hoe heeft dit aantal zich ontwikkeld de afgelopen jaren? En welke verwachtingen zijn er
voor de aankomende 2 jaar?
4. Verleent de gemeente Ommen burgers met problematische schulden een ruime toegang?

En worden de daarvoor vanuit het rapport gegeven adviezen ook uitgevoerd binnen de gemeente Ommen? Te weten;
a. Wordt iedereen die zich aanmeldt voor schuldhulp in de gelegenheid gesteld om in een
face-to-face gesprek zijn persoonlijke situatie toe te lichten?
b. Zijn er geen onnodige drempels (formulieren of andere verplichtingen) waardoor een kans
ontstaat dat mensen vroegtijdig afhaken?
c. Wordt elke aanmelding individueel en integraal beoordeeld, rekening houdend met de
persoonlijke omstandigheden van de schuldhulp-vrager?
d. Is het schriftelijke besluit over het al dan niet toelaten tot de schuldhulpverlening duidelijk
en wordt deze indien nodig mondeling toegelicht
5. Welke conclusies trekt het college zelf naar aanleiding van het rapport over de
schuldhulpverlening binnen de gemeente Ommen?
6. Worden er naar aanleiding van deze conclusies beleidswijzigingen voorgesteld om een
bredere schuldhulpverlening mogelijk te maken?

« Terug