Frans van der Mooren; ook Ommen kent armoede

FMlichterzaterdag 20 januari 2018 09:52

In Ommen willen mensen nogal eens verbaasd reageren als je het hebt over armoede in Ommen. Bij armoede denk je aan landen ver weg. In Ommen zullen ook wel mensen zijn die het moeilijk hebben, maar armoede… En daar speciaal een avond voor houden?
Nog maar pas was in het nieuws dat langdurige armoede in Nederland weer toeneemt. Wel hebben betere economische ontwikkelingen een gunstige invloed.
Ook in Ommen is er armoede. Ook in Ommen hebben mensen hulp nodig en soms letterlijk broodnodig. De voedselbank - eigenlijk een aanklacht tegen onze maatschappij - vervult een noodzakelijke rol evenals bedrijven als de kringloopwinkel.
En maar zelden is armoede alleen een financieel probleem. Vaak gaat dat samen met bijvoorbeeld een slechte gezondheid, stress, depressie, een uitzichtloze schuldensituatie, sociaal isolement en het ontbreken van perspectief. Vaak zijn kinderen hiervan de dupe.
Met elkaar hopen we een helder beeld te krijgen welke armoede er in Ommen is en welke mogelijkheden er zijn om iedereen mee te laten doen.

« Terug