Fractie

Raadsleden:

Frans van der Mooren     mail: frans.vandermooren@ommen.nl   mobiel: 06-10506036                           (fractievoorzitter)                              

Gerard Marsman            mail: gerard.marsman@ommen.nl        telefoon: 0529-450820 

Marleen Hemstede         mail: marleen.hemstede@ommen.nl     mobiel: 

Fractieleden:
Johan Wind

Gerrit Jan Ekkelkamp

De fractie van de ChristenUnie vergadert op de maandag voor de raadsvergadering om 19.30 uur in het Gemeentehuis. Indien u eens een vergadering wilt bijwonen of met de fractie van gedachten wilt wisselen over een bepaald onderwerp dan kunt u contact opnemen met de secretaris van de fractie.

ChristenUnie Ommen stelt vragen naar aanleiding van onderzoeksrapport