Fractie

Raadsleden:

Frans van der Mooren     mail: frans.vandermooren@ommen.nl   mobiel: 06-10506036                           (fractievoorzitter)                              

Gerard Marsman            mail: gerard.marsman@ommen.nl        telefoon: 0529-450820 

Johan Wind                   mail: johan.wind@ommen.nl                mobiel: 06-41462824

Fractieleden:
Richard Veurink

De fractie van de ChristenUnie vergadert op de maandag voor de raadsvergadering om 19.30 uur in het Gemeentehuis. Indien u eens een vergadering wilt bijwonen of met de fractie van gedachten wilt wisselen over een bepaald onderwerp dan kunt u contact opnemen met de secretaris van de fractie.

ChristenUnie Ommen stelt vragen naar aanleiding van onderzoeksrapport