Pilot bollenteelt omstreden maar de minst slechte keuze

bloem2.pngvrijdag 04 juni 2021 13:31

Achtergrond
De gemeenteraad van Ommen heeft in 2013 de bollenteelt in grondwaterbeschermingsgebieden verboden. Als enige gemeente in Nederland, want alle andere gemeenten staan dit wel toe. In 2015 heeft LTO (Land- en Tuinbouworganisatie) die beslissing aangevochten en de Raad van State heeft hen in het gelijk gesteld. Ommen moet het verbod beter onderbouwen, anders wordt het verbod geschrapt.

bloem1

Er zijn intussen 5 jaren verstreken en Ommen is tot nu toe niet tot die onderbouwing gekomen. Het probleem is ook dat de rechter de onderbouwing ook wil voor de Ommer situatie. M.a.w. willen we bewijzen leveren, dan moeten we die ook verzamelen.

‘Een stem tégen de pilot is een zekere stem vóór bollenteelt'

In de raad van 3 juni jl. is een voorstel behandeld om een pilot bollenteelt te starten om zo resultaten te verzamelen die een verbod kunnen onderbouwen. De fractie van de ChristenUnie is geen voorstander van bollenteelt in grondwaterbeschermingsgebieden. Toch hebben we ingestemd met de pilot bollenteelt, want onze stelling is dat een stem tégen de pilot een 100% zekere stem vóór bollenteelt is. Als we namelijk tegen de pilot bollenteelt stemmen dan zal de rechter ons verwijten geen gehoor te geven aan de uitspraak uit 2015 en het gevolg zal zijn dat de rechter dat verbod gaat schrappen.

Pilot onder strikte voorwaarden

De fractie van de ChristenUnie stemde dus vóór de pilot bollenteelt, maar wel onder voorwaarden. Daarvoor is een motie ingediend. We willen eerst dat er nog eens goed naar de literatuur wordt gekeken, zeker van de afgelopen 5 jaren. Komt daar de onderbouwing niet uit dan willen we graag dat de proef in de intrekgebieden gaat plaatsvinden, dus net buiten de grondwaterbeschermingsgebieden. Als blijkt dat dit niet voldoende is voor bewijsvoering dan zullen we toch instemmen met een pilot bollenteelt, maar we hebben wel aangegeven dat een onafhankelijke partij de leiding moet nemen, bijvoorbeeld de Landbouwuniversiteit Wageningen. We willen niet dat belanghebbenden sturing gaan geven, m.a.w. de slager die zijn eigen vlees keurt.

Toekomst

We hebben in de raad ook de hoop uitgesproken dat er over een aantal jaren een aantal ontwikkelingen bij elkaar mogen komen. Enerzijds zit men binnen de bollenteeltsector niet stil. Inmiddels is 75% van de gewasbeschermers biologisch en die ontwikkeling gaat door, dat is natuurlijk goed nieuws. Anderzijds wordt er ook steeds meer inzicht verkregen als het gaat om de mogelijke relatie tussen sommige gewasbeschermers en bijvoorbeeld de ziekte van Parkinson. Tezamen met de resultaten uit de pilot bollenteelt kan er een hele nieuwe situatie ontstaan, waarna we misschien in goed overleg met de bollentelers tot goede afspraken kunnen komen.

Tenslotte

Wij begrijpen dat het standpunt van de ChristenUnie omstreden is. Wij hebben alle verontruste berichten en inspraakreacties goed gehoord en we zijn het daar ook grotendeels mee eens. Maar gezien de juridische situatie waarin we verkeren is een pilot bollenteelt op dit moment een betere keuze dan nu mordicus tegen een pilot bollenteelt te stemmen, want dan weet je zeker dat de rechter binnen zeer korte tijd dat verbod zal opheffen. Dan kun je beter onder scherpe voorwaarden een pilot bollenteelt uitvoeren dan dat er ongebreideld overal, ook in grondwaterbeschermings-gebieden, bollenteelt kan plaatsvinden.

 

Gerard Marsman

Fractievoorzitter ChristenUnie, Ommen

 

« Terug

Reacties op 'Pilot bollenteelt omstreden maar de minst slechte keuze'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.